Documentatie

Geschillenreglement

Het Geschillenreglement geeft aan hoe gehandeld moet worden als er een geschil ontstaat tussen de Certificerende Instantie en de deelnemer.

Bijlage: Geschillenreglement