Vraag en antwoord

Hoe gaat Fertigarant om met uitbijters in de analyse?

Het komt soms voor dat een analyse niet overeenkomst met de verwachtte waarde. Dit heet een uitbijter. Als de uitbijter in stand blijft zou het doorlopend gemiddelde hierdoor beïnvloed worden. Hoe gaat Fertigarant hier mee om?

 Lees meer

Hoe kom ik aan een uniek mestzaknummer?

Als een deelnemer is gecertificeerd en van RVO een ontheffing heeft gekregen hoeft de deelnemer niet meer ieder vracht te laten bemonsteren. Maar wat wordt bij het laden dan in de AGR/GPS gescand?

 Lees meer

Wie betaalt de kosten voor bemonstering en analyse?

Binnen het kader van Fertigarant geeft niet de deelnemer maar Kiwa VERIN opdracht voor monstername en analyse van de monsters. De gegevens hierover moeten ook aan Kiwa VERIN geleverd worden, in plaats van aan de deelnemer.

 Lees meer