Vraag en antwoord

Hoe kom ik aan een uniek mestzaknummer?

Als een deelnemer is gecertificeerd en van RVO een ontheffing heeft gekregen hoeft de deelnemer niet meer ieder vracht te laten bemonsteren. Maar wat wordt bij het laden dan in de AGR/GPS gescand?

Na certificering krijgt de deelnemer één scanbare barcode van Kiwa VERIN, voor de vrachten die na het verkrijgen van de ontheffing en voor de eerste monstername in het kader van Fertigarant plaatsvind. Deze barcode staat voor het eerste doorlopende gemiddelde op basis van de ingeleverde acht vrachtmonsters.

De deelnemer krijgt vanaf de eerste monstername van de onafhankelijk monsternemer een scanbare barcode die overeenkomt met de barcode op de mestzak die de monsternemer gebruikt. Deze losse barcode kan de deelnemer gebruiken bij iedere vracht die geladen wordt gebruiken, tot het moment dat er een nieuwe monstername plaatsvindt. Dan krijgt de deelnemer een nieuwe barcode.