Vraag en antwoord

Hoe hoog is de afdracht die Kiwa VERIN per deelnemer factureert voor de regelinghouder?

De regelinghouder is de Stichting Mestafzetcontrole. Voor het opzetten en in werking houden van Fertigarant maakt de Stichting Mestafzetcontrole kosten. Deze worden vergoed vanuit een afdracht die Kiwa VERIN in rekening brengt bij de deelnemers.

Voor het eerste jaar van Fertigarant is de afdracht vastgesteld op € 750,- per deelnemer.