Vraag en antwoord

Wie betaalt de kosten voor bemonstering en analyse?

Binnen het kader van Fertigarant geeft niet de deelnemer maar Kiwa VERIN opdracht voor monstername en analyse van de monsters. De gegevens hierover moeten ook aan Kiwa VERIN geleverd worden, in plaats van aan de deelnemer.

De kosten van monstername en analyse van het monster zullen aan de deelnemer gefactureerd worden.