Vraag en antwoord

Hoe gaat Fertigarant om met uitbijters in de analyse?

Het komt soms voor dat een analyse niet overeenkomst met de verwachtte waarde. Dit heet een uitbijter. Als de uitbijter in stand blijft zou het doorlopend gemiddelde hierdoor beïnvloed worden. Hoe gaat Fertigarant hier mee om?

Fertigarant accepteert een losse op zichzelf staande uitbijter. Als deze wordt geconstateerd, zal Fertigarant zo snel mogelijk een opdracht voor herbemonstering geven. De uitbijter wordt dan genegeerd en het analyseresultaat van de herbemonstering komt daarvoor in de plaats.

Echter als ook de herbemonstering tot een uitbijter leidt is er waarschijnlijk geen sprake van een uitbijter, maar van een afwijking in het systeem. De deelnemer gaat dan een stapje terug in de periodieke bemonstering en zal weer een tijdje frequenter moeten bemonsteren.