Vraag en antwoord

Wat moet ik contractueel vastleggen met de onafhankelijke monsternemer en het laboratorium?

Fertigarant eist dat er een overeenkomt is tussen de deelnemer en de onafhankelijke monsternemende organisatie respectievelijk het laboratorium. Wat moet hier in ieder geval in staan?

De deelnemer dient een schriftelijke overeenkomst te sluiten met een erkende OMO waarin is geregeld dat de erkende OMO de opdrachten tot bemonstering door CI accepteert en CI informeert over haar werkzaamheden en de benodigde informatie en documenten.

De deelnemer dient een schriftelijk overeenkomst te sluiten met een erkend laboratorium, waarin is vastgelegd dat het erkende laboratorium de CI informeert ten aanzien van alle in het kader van deze overeenkomst gedane bevindingen incl. naleving van het bepaalde in Fertigarant ten aanzien van het contramonsteronderzoek.