Documentatie

Reglement College van Deskundigen

Het Reglement College van Deskundigen (CvD) beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van het CvD Fertigarant. Het CvD adviseert het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole over de erkenning van CI’s en over de vaststelling en wijziging van het kwaliteitssysteem Fertigarant.

Bijlage: Reglement College van Deskundigen