Documentatie

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden beschrijven de hoofdlijnen van Fertigarant. Hier wordt vastgelegd hoe verantwoordelijkheden zijn verdeelt en hoe de verschillende documenten met elkaar samenhangen.

Bijlage: Algemene voorwaarden Fertigarant V1