Actueel

Fertigarant gaat op 1 november 2019 van start

Na ruim twee jaar voorbereiding start op 1 november 2019 het kwaliteitssysteem Fertigarant. Een systeem dat borgt dat gecertificeerde continue mestverwerkers een vaste fractie produceren met stabiele voorspelbare gehaltes. Hierdoor zijn zij beter in staat om aan de wensen van hun afnemers te voldoen. Tevens leidt het voor de bedrijven tot een verlaging van de kosten op het gebied van de bemonstering van het product.

Op 14 oktober 2019 heeft het College van Deskundigen Fertigarant een positief advies gegeven over het kwaliteitssysteem Fertigarant. Op 24 oktober 2019 heeft het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole, de eigenaar van het kwaliteitssysteem, het systeem goedgekeurd en vastgesteld. Tevens is bepaald dat Fertigarant op 1 november 2019 in werking treedt.

Ook op 24 oktober 2019 is Kiwa VERIN door het bestuur van de Stichting Mestafzetcontrole erkend als Certificerende Instantie voor Fertigarant. Bedrijven die deel willen nemen aan Fertigarant kunnen zich melden bij Kiwa VERIN via info@kiwaverin.nl.