Actueel

Fertigarant wijzigt voorwaarden, voorschriften en certificatiecriteria

Met ingang van 1 november 2021 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de documenten van Fertigarant. Hiermee zijn verwerken we een aantal leerervaringen vanuit de eerste twee jaar van het certificaat. Bovendien voeren we hiermee enkele wensen van gebruikers door. Dit gaat onder ander om een verhoging van de hoeveelheid dikke fractie die op het bedrijf aanwezig mag zijn (verhoging van 200 naar 500 kuub) en de mogelijkheid om meerdere locaties binnen een bedrijf te kunnen certificeren.

In de volgende documenten zijn wijzigingen aangebracht:

Voorschriften voor de deelnemers
- De massabalans van mest moet sluitend zijn
- Het fosfaatgehalte van een reeks van acht monsters valt binnen de bandbreedte (15%) van het voortschrijdend gemiddelde fosfaatgehalte van de dikke fractie
- Redactionele verbeteringen

Algemene voorwaarden
- Wijziging definitie van hoop: een hoeveelheid dikke fractie van gelijkmatige samenstelling welke ligt opgeslagen in één fysieke herkenbare ruimte, waarin geen dierlijke meststoffen van andere samenstelling aanwezig zijn
- Verduidelijking van de begrippen rond openingstijden van de installaties
-Redactionele verbeteringen

Certificatie criteria
- Verduidelijking van het omgaan met afwijkingen in de monsteruitslagen
- Redactionele verbeteringen

Erkenningsvoorwaarden CI
- Vereenvoudigen van de eisen aan het aantal personen dat bij het audit en certificeringsproces betrokken is