Actueel

Ministerie van LNV stemt in met voortzetting Fertigarant

Eind november 2021 heeft het Ministerie van LNV laten weten dat Fertigarant en de daarbij horende ontheffingen van vrachtbemonstering voor gecertificeerde bedrijven te verlengen tot en met 2024. 

In eerste instantie heeft LNV ingestemd met Fertigarant van eind 2019 tot en met 2021. Op basis van een evaluatie die we gezamenlijk met medewerkers van LNV, RVO en NVWA hebben gemaakt, hebben we opnieuw een aanvraag voor instemming gedaan. Die instemming hebben we nu gekregen. Hierdoor kan Fertigarant inclusief de ontheffingen van de vrachtbemonstering in ieder geval tot en met het jaar 2024 door. In die periode zullen we er voor zorgen dat Fertigarant ook geaccrediteerd wordt door de Raad voor Accreditatie.

Dit is goed nieuws voor continue mestverwerkers, omdat zij hiermee aan hun afnemers kunnen laten zien dat ze in staat zijn om een stabiel product te maken, hebben ze veel meer vrijheid in het plannen van transporten en vermijden ze hoge kosten voor vrachtbemonstering.