Actueel

Stichting Mestafzetcontrole wijzigt erkenningsvoorwaarden, voorschriften en certificatiecriteria Fertigarant

Met ingang van 1 oktober 2023 worden er enkele wijzigingen van kracht in de documentatie van kwaliteitssysteem Fertigarant. Hiermee verwerken we de leerervaringen van de afgelopen jaren en verduidelijken we tevens een aantal voorschriften.

In de volgende documenten zijn wijzigingen aangebracht:

Voorschriften voor de deelnemers

  • Verduidelijking hanteren continuproces door deelnemer;
  • Verduidelijking openingstijden;
  • Redactionele verbeteringen.

Certificatiecriteria

  • Voor registratie in het openbaar register moeten deelnemers in het bezit zijn van een geldige ontheffing vrachtbemonstering dikke fractie, afgegeven door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
  • De minimale tijdsbesteding voor een controle is opgenomen;
  • De bemonsteringsfrequentie voor niveau 3 is gewijzigd van driewekelijks in vierwekelijks;
  • De categorie boete bij tekortkoming is komen te vervallen, de categorie schorsing is toegevoegd;
  • Redactionele verbeteringen.

 Erkenningsvoorwaarden CI

  • Redactionele verbeteringen.