Actueel

Stichting Mestafzetcontrole brengt beperkt aantal wijzigingen aan in Algemene voorwaarden en certificatiecriteria Fertigarant

Met ingang van 1 juni 2024 worden er enkele wijzigingen van kracht in de documentatie van kwaliteitssysteem Fertigarant.

Met ingang van 1 juni 2024 worden er enkele wijzigingen van kracht in de documentatie van kwaliteitssysteem Fertigarant. Hiermee verwerken we de leerervaringen van de afgelopen jaren en verduidelijken we tevens een aantal voorschriften.

In de volgende documenten zijn wijzigingen aangebracht:

Algemene voorwaarden

  • Termijn waarin wijzigingen door de certificeringsinstelling moet worden bekendgemaakt aan de deelnemers en termijn waarin de deelnemer de wijzigingen moet doorvoeren is opgenomen in de Algemene Voorwaarden;
  • Update verwijzing naar wetgeving;
  • Redactionele verbeteringen.

Certificatiecriteria

  • Verduidelijking van voorschriften;
  • Redactionele verbeteringen.